Algemene Info

U kunt HIER een pdf versie van onze algemene voorwaarden downloaden.

Reserveringen/Boekingen en Annuleringen

Indien u bij ons een campingplaats hebt gereserveerd/geboekt voor een bepaalde periode hetzij mondeling, telefonisch of per mail bent u de kosten verschuldigd die volgens de tarievenlijst gehanteerd worden, bij annuleringen zal er bij uitzondering hiervan afgeweken worden bijvoorbeeld door onvoorziene omstandigheden nader te bepalen door de eigenaar of plaatsvervanger (beheerder).

Huisvuil

Huisvuil dient uitsluitend in onze gele Camping Zoomland vuilniszakken in  gescheiden containers te worden gedeponeerd op de door ons aangewezen plaats. Op deze plaats staan containers voor het groenafval en overige afval, deponeer het afval dus in de juiste bak!! Glas en oud papier wordt apart verzameld. Probeer de camping netjes en schoon te houden.

Afvalwater

Afvalwater bederft het milieu en uw leefomgeving. Gooi het dus niet weg in de omgeving van uw tent of caravan. Loos afvalwater op de daarvoor bestemde stortplaats.

Chemisch toilet

Chemisch toilet moet worden gereinigd in de daarvoor aangewezen plaats (stortplaats). Probeer het gebruik van chemische middelen overigens te voorkomen.

Sanitaire ruimte

Sanitaire ruimte gebruiken we samen en we moeten het dus ook samen schoon houden. De sanitaire ruimte wordt minimaal 1 x per dag grondig gereinigd maar we verwachten dat u ook een handje meehelpt door na gebruik van de sanitaire ruimte deze schoon achter te laten!!! Alvast dank hiervoor. Wees na elk verblijf trots op een schone sanitaire ruimte. Als regel geldt; dat kinderen alleen onder begeleiding van een volwassene, van het sanitair gebruik mogen maken.

Gasten

Gasten mag u natuurlijk ontvangen maar ze moeten wel de kampeerregels in acht nemen. Gasten op onze camping hoeven niet voor een dagbezoek te betalen, mocht uw gast blijven slapen geld er een nachttarief (zie tarievenlijst). Auto’s van de bezoekers dienen op de daarvoor bestemde parkeerplaats voor aan de camping geparkeerd te worden. Bezoekers dienen bij aankomst gemeld te worden bij de eigenaar/beheerder.

Auto’s

Auto’s worden geparkeerd op de daarvoor aangewezen plaats. Voorkom geluidsoverlast door niet regelmatig heen en weer te rijden.

Rusttijd

Rusttijd geldt op onze camping tussen 22.00 en 08.30 uur, de slagboom is gesloten vanaf 23:00 uur tot 07:00 uur (uiteraard kunt u bij nood altijd uitrijden). Komt u laat terug of gaat u vroeg weg (voorkom geluidsoverlast) Besef dat radio en tv in deze omgeving erg hard kunnen klinken en uw buren kunnen hinderen. Zorg dat niemand last heeft van u en uw gasten !!

Onderverhuur

Onderverhuur van caravan mag niet! Het gratis beschikbaar stellen van de caravan aan vrienden of bekenden mag uitsluitend in overleg met de beheerder. Overnachtende bezoekers betalen de eigenaar/beheerder het op de tarievenlijst geldende bedrag.

Sport en spel

Sport en spel kunnen op onze camping ruimschoots worden beoefend. Kies daarvoor steeds een plek op voldoende afstand van tenten/caravans en zorg ervoor dat u andere gasten niet stoort. Het gebruik van onze speeltoestellen is op eigen risico.

Beheerder

Dit kan de eigenaar of een daartoe aangewezen persoon zijn. Deze is gerechtigd om personen de toegang tot het terrein te weigeren ook gasten die de regels niet naleven of die zich misdragen kunnen van het terrein worden verwijderd.

Aansprakelijkheid

Voor vernieling, beschadiging, vermissing en dergelijke van eigendommen van de kampeergasten op de camping of daarbuiten bevindende goederen of voor ongevallen van mens en dier aanvaarden wij (eigenaar camping) niet. Uiteraard doen wij ons best om toch op uw spullen te letten. Voor een verzekering dient u zelf zorg te dragen. Indien u schade toedient aan eigendommen van de camping wordt u aansprakelijk gehouden en dienen de onkosten door u vergoedt te worden.

Huisdieren

Zijn toegestaan op onze camping Mits aangelijnd (niet meer dan 2 honden).

Aankomst en vertrek passanten

Aankomstdagen zijn maandag tot en met zondag en vertrekdagen zijn maandag tot en met zondag. aankomsttijd is vanaf 10.00 uur to 16.00 en vertrektijd voor 12.00 uur. Het is de recreant verboden om plastic onder zijn voortent te leggen in verband met verstikking van het gras en nieuwe gasten hebben daar weer overlast van. Tip: gebruik lucht doorlatende gronddoek.

Afrekenen

U dient tenminste 1 dag voordat u vertrekt af te rekenen bij de eigenaar/beheerder van de camping. Ook kunt u vooraf betalen voor de dagen die u bij ons verblijft.

Vragen

Wanneer u vragen heeft dan kunt u terecht bij de eigenaar/beheerder van onze camping. Meer informatie kunt u krijgen bij de receptie.

Recreatiezaal

U mag gebruik maken van de recreatiezaal als deze geopend is. Houdt de recreatiezaal netjes en schoon en ga voorzichtig om met de spullen die aanwezig zijn om te gebruiken, zodat de recreanten die na u komt kunnen genieten van de recreatiezaal.

LATEN WE ER MET Z’N ALLEN VOOR ZORGEN DAT ONZE CAMPING HET AANZIEN WAARD BLIJFT !!

Veel vakantie plezier toegewenst op Familie Camping-Zoomland.

Deze algemene voorwaarden kunnen altijd aangepast worden indien zich extreme voorvallen voordoen.